Vogelwerkgroep

De vogelwerkgroep

De vogelwerkgroep is een subafdeling van de KNNV afdeling Utrecht die zich in het bijzonder richt op het bestuderen, inventariseren en vooral beleven van vogels.  Onze activiteiten zijn laagdrempelig, geschikt voor zowel ‘beginners’ als ‘specialisten’ op het gebeid van vogels. De nadruk ligt op het delen van kennis en van ervaring, met ruimte voor eigen initiatief en samenwerking binnen en buiten de KNNV.

De activiteiten van de vogelwerkgroep

De rode draad van onze activiteiten is het veld in om vogels waar te nemen en te bestuderen. De vogelwerkgroep heeft in het voorjaar van 2019 voor het SOVON broedvogels geteld in de Westbroekse Zodden. Er zijn in de periode van maart tot juli negen bezoeken afgelegd aan het gebied, waar onder andere grasmus, blauwborst, snor, rietgors en rietzanger broeden. Daarnaast zijn ook roerdomp, zwarte stern en boomvalk gezien of gehoord. De waarnemingen leggen we vast op waarneming.nl. Daarmee komt ons werk ten bate van nader onderzoek door derden en natuurbeschermingsactiviteiten. Ondanks Corona heeft ook in 2020 in 2021 de broedvogelmonitoring plaatsgevonden. Het verslag over de BMP 2021 lees je in Convo herfsteditie 2021.

Wie zijn de leden van de vogelwerkgroep?

We zijn een groep van ongeveer 6 enthousiaste vrijwilligers van diverse pluimage. Onze professionele achtergrond, ervaring met vogels en leeftijd is divers. Wat ons bindt is de interesse in vogels en de motivatie daarover meer te leren door middel van gemeenschappelijk activiteiten. We verdelen het werk zoveel mogelijk onderling: het voorbereiden van excursies, het bijhouden van de website, het fotografisch vastleggen van de waarnemingen etc.

Kan ik ook meedoen?

Alle activiteiten van de vogelwerkgroep staan open voor de leden van de KNNV. Je bent dus van harte welkom, graag wel even vooraf melden bij de organisator van de desbestreffende activiteit. Wil je lid worden van de vogelwerkgroep: meld je dan aan bij de coördinator.

Ook in 2022 heeft de Vogelwerkgroep weer Broedvogels geïnventariseerd (BMP-A) voor het Sovon. Zie voor het verslag hierover Convo Herfsteditie 2022. De vogelwerkgroep gaat met maximaal 7 personen het veld in. De aanmelding voor deelname aan deze activiteit was dus beperkt.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie, opgave als lid van de vogelwerkgroep kun je contact opnemen met de coördinator van de vogelwerkgroep: Menko Vlaardingerbroek:  vogelwerkgroep@utrecht.knnv.nl