Kopij voor de Convo leveren

De eerstvolgende sluitingsdatum voor kopij voor de Convo is 22 februari 2024.

Kopij inleveren bij redactie@utrecht.knnv.nl

Hoe lever je kopij aan?

  • Maak je tekst in WORD of een andere tekstverwerker (platte tekst is ook welkom).
  • Probeer niet de tekst uit te lijnen met spaties, returns of punten. Die tekens moet de redacteur allemaal handmatig weer verwijderen.
  • Haal de spellingchecker over je tekst heen vóórdat je de kopij inlevert.
  • Lever je tekst aan met minimaal 1 illustratie. Dan hoeft de redactie niet eindeloos te zoeken naar een passend plaatje.
  • Lever de illustraties aan als .jpg-bestand. Liever geen png, gif, dng of heic bestanden.
  • Lever illustraties aan los van de tekst. Geef in de tekst aan waar de foto’s geplaatst moeten worden (bijv. hier foto 1, hier foto 2)
  • Vermeld de bron van de illustraties. Is de foto door jou gemaakt, dan ben jij dus de bron!