Plantenwerkgroep

De plantenwerkgroep
De plantenwerkgroep is een subafdeling van de KNNV afdeling Utrecht die zich in het bijzonder richt op het bestuderen, beschermen en vooral beleven van wilde flora. We vatten de term wilde flora breed op. Zo rekenen we bomen, varens en in een enkel geval ook bladmossen tot ons werkterrein. Onze activiteiten zijn laagdrempelig, geschikt voor zowel ‘beginners’ als ‘specialisten’ op het gebeid van wilde flora. De nadruk ligt op het delen van kennis en van ervaring, met ruimte voor eigen initiatief en samenwerking binnen en buiten de KNNV.

De activiteiten van de plantenwerkgroep
De rode draad van onze activiteiten is het veld in om wilde flora waar te nemen en te bestuderen. Dit jaar inventariseren we vijf ‘hooilandjes’ op verzoek van de gemeente Utrecht. De gemeente wil zo meer kennis over deze hooilanden krijgen zodat zij een beter beheer kunnen voeren. Een flink aantal soorten herkennen we gemakkelijk, soms is nader determineerwerk nodig. De gegevens delen we met de landelijke vereniging Floron en leggen we vast op waarneming.nl. Daarmee komt ons werk ten bate van nader onderzoek door derden en natuurbeschermingsactiviteiten.

Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat het herkennen van planten in vegetatieve toestand lastig is en dat we dat beter willen kunnen, zodat de inventarisatie van de hooilandjes sneller gaat. Daarom organiseren we naast de inventarisatie van de hooilandjes nog negen cursusavonden (de hooilandjesacademie) om onze kennis te vergroten. Deelnemers aan de Hooilandjesacademie vergroten en verdiepen hun kennis en vaardigheden op het gebied van het inventariseren van flora, met nadruk op inventarisatiemethodes, vegetatieve herkenning van graslandplanten en interpretatie van gegevens.

Wie zijn de leden van de plantenwerkgroep
We zijn een groep van ongeveer 15 enthousiaste vrijwilligers van diverse pluimage. Onze professionele achtergrond, ervaring met wilde flora en leeftijd is erg divers. Wat ons bindt is de interesse in wilde planten en de motivatie daarover meer te leren door middel van gemeenschappelijk activiteiten. We verdelen het werk zoveel mogelijk onderling: het voorbereiden van excursies, het bijhouden van de website, het fotografisch vastleggen van de waarnemingen etc.


Kan ik ook meedoen?
Alle activiteiten van de plantenwerkgroep staan open voor de leden van de KNNV. Als je wilt weten wat de plannen zijn bekijk dan de actuele nieuwsbrieven. Ze staan op de website. Ook als je geen lid bent van de plantenwerkgroep mag je een keertje meedoen om te kijken of het wat voor je is. Je bent dus van harte welkom, graag wel even vooraf melden bij de organisator van de desbestreffende activiteit (zie agenda). Wil je lid worden van de plantenwerkgroep: meld je dan aan bij de coördinator.

Aankondiging Nieuwsbrief 126:

Beste floristen, In de jaarvergadering van de plantenwerkgroep was één van de onderwerpen botanisch stoepkrijten in de Utrechtse binnenstad. Lisanne van Woerden heeft dit project toegelicht en gevraagd of wij daaraan mee willen werken. Joke van der Ham van het IVN wil ook een rol hierin spelen. Het weer nodigt al uit om naar buiten te gaan, maar met de huidige coronaregels mogen we nog niet in grote groepen samen komen. We kunnen wel alleen of in tweetallen naar planten zoeken in de stad. Regel dit onderling.  

De plannen voor het stoepkrijten zijn nu concreet.  In de nieuwsbrief staat de uitnodiging van Lisanne voor het stoepkrijten en de handleiding hiervoor.  Voor eind april heeft Lisanne groeiplaatsen van de tien soorten nodig zodat Het bedrijf ‘Graffitinetwerk’ vanaf 10 mei kan gaan spuiten. Dit gebeurt ’s nachts om geen overlast te bezorgen in de stad. Als je nog vragen hebt, kun j die stellen aan mij en/of Lisanne. 

In de nieuwsbrief staan ook nog een link voor foto’s van planten die je mag gebruiken zonder copyright. 

Geniet de komende weken alleen of met z’n tweeën van deze eerste buitenactiviteit van de pwg.  

Groetjes,  

​Richard Janzen030-688129206-81758445


Meer informatie en contact
Voor meer informatie, opgave als lid van de plantenwerkgroep of aanmelden voor een activiteit kun je contact opnemen met de coördinator van de plantenwerkgroep: Richard Janzen plantenwerkgroep@utrecht.knnv.nl