Plantenwerkgroep in actie; hier op hooilandje De Tol