Lidmaatschap, contributie

Je kunt lid worden via de groene knop rechtsboven en je aanmelding komt dan bij de afdeling Utrecht terecht als je in ons werkgebied woont.

Je krijgt behalve de landelijke zaken als het kwartaalblad Natura en de maandelijkse landelijke Nieuwsbrief, van de afdeling Utrecht ons kwartaalblad Convo en de maandelijkse Nieuwsbrief met activiteiten. Deelname aan activiteiten is meestal gratis.

Contributie/lidmaatschap 2024:

  • gewoon lid: € 33,75 (na 1 februari 2024 €35,25)
  • huisgenootlid: € 14 (na 1 februari 2024 €15,50)
  • jeugdlid*: € 20 (na 1 februari 2024 €21,50); het jeugdlidmaatschap geldt tot en met het kalenderjaar waarin je 25 wordt.
  • Convolid: € 13 (na 1 februari 2024 €14,50)
  • bij aanmelding na 1 oktober bedraagt de contributie €7,75 tot het eind van het jaar

Alle leden waarvan een emailadres bekend is zullen begin december door de penningmeester benaderd worden met een betalingsverzoek en met daarin een betalingslink. We verzoeken deze leden dringend om via deze link te betalen.

Leden waarvan het emailadres niet bekend is worden verzocht op de onderstaande manier hun contributie te betalen.

Uiterlijk 1 februari 2024 maar liefst eerder de contributie voldoen op rekening NL96INGB0000512683 t.n.v. Kon. Ned. Natuurhistorische Ver. Afd. Utrecht. Graag het lidnummer vermelden, dat is te vinden op de adressticker van de Convo.

Is er op 1 april na herhaalde betalingsverzoeken in Convo en mail geen betaling ontvangen dan wordt er nog een maal een herinnering verstuurd.

U-pashouders kunnen hun contributie geheel of gedeeltelijk voldoen uit hun budget. Neem contact op met de ledenadministrateur.

Opzegging van het lidmaatschap vóór 1 november.

Leden van de KNNV zijn bij activiteiten van de KNNV verzekerd tegen persoonlijke aansprakelijkheid.