24 september: start van het jaar van de vliegenzwam

Een jaar lang allerlei activiteiten

2022 is het jaar van de vliegenzwam! En daarom starten we de Week van de Veldbiologie met allerlei activiteiten rondom paddenstoelen en vliegenzwammen. Ook in het latere najaar zijn er allerlei publieksactiviteiten zoals excursies (zie de landelijke agenda, gebruik filter paddenstoelen), een landelijke vliegenzwaminventarisatie (iedereen kan meedoen!) en de prijsvraag ‘wie vindt de grootste vliegenzwam‘. Natuurvereniging KNNV werkt hierin samen met o.a. de Mycologische Vereniging.