Wandelen met IVN De Bilt langs de bomen van Berg en Bosch

IVN De Bilt nodigt u uit om samen de bomen op het terrein van Berg en Bosch te verkennen.

De geschiedenis van veel van deze bomen gaat ver terug. Het Berg en Bosch-terrein maakt onderdeel uit van de Ridderoordse bossen. Het was oorspronkelijk eigendom van Baron van Boetzelaer, die huishield op Sandwijck in De Bilt. In het begin van de 20ste eeuw is Berg en Bosch opengesteld als sanatorium voor tuberculoselijders. Professor Bronkhorst, directeur van het sanatorium, had uitgesproken ideeën over de invloed van huisvesting en de omgeving op het genezingsproces. De symbiose van architectuur en de natuur speelde daarin een grote rol.

Voor de tuin en het groen was de Duitse tuin-, en landschapsarchitect Otto Schultz aangetrokken.

Bij de aanleg zijn waar mogelijk oude dennen, eiken, berken en beuken gespaard. Schultz heeft langs de lanen en op de weiden bomen geplant waaronder veel verschillende soorten naaldbomen.

De wandeling gaat door het van oorsprong Eiken-berkenbos. Zomereik, berk en grove den zijn de dominante boomsoorten en de beuk komt verspreid voor. Aangeplant en verwilderd zijn douglas-, servische-, en zilversparren. Meerdere berkensoorten en exotische boomsoorten vinden we ook langs ons pad. De struiklaag is gevarieerd. Zo is er langs de route veel opslag van wilde lijsterbes, (Amerikaanse) vogelkers, hazelaar, vlier, krentenboompje, hulst en vuilboom (sporkehout).

Datum en tijd is zondag 5 juni om 11:00 uur

Start: bij De Kapel Prof. Bronkhorstlaan 10, Bilthoven

Maximumum aantal deelnemers is 30. Aanmelding en meer informatie bij Jaap Milius:

Maximum aantal deelnemers is 30. Aanmelding en meer informatie bij Jaap Milius: j.milius@casema.nl; 0302288636

Datum & tijd
zo 5 juni 2022 om 11:00
Vertrekplaats

Start: bij De Kapel Prof. Bronkhorstlaan 10, Bilthoven