Plantenwerkgroep: Inventariseren Reactorweg, Lage Weide

Lage Weide Reactorweg

Het onderzoekgebied langs de Reactorweg is groot en niet erg uniform. Er groeien mooie indicatorsoorten zoals Donzige klit, Goudhaver, Gewone agrimonie, Kamgras, Kattendoorn, Kleine bevernel, Kluwenklokje, Ruige weegbree, Ruige leeuwentand Veldsalie en Wilde marjolein. Op 6 juni hebben we met zeven mensen het eerste deel, gebied 1, geïnventariseerd. In gebied 1 staat een rij bomen, waarvan de boomspiegel gemaaid was. De kruidenbegroeiing in gebied 1 is redelijk uniform op de hoogte na.  Glanshaver, Zachte dravik en Kropaar zijn er de dominante soorten grassen. Langs de reactorweg groeien zij meer dan een meter hoog. Ook andere soorten zoals Pastinaak zijn hier erg groot. Wat meer van de weg af is een strook waar de vegetatie veel lager is, ca. 30 cm. Hier domineren de grassen veel minder. In het totaal hebben we 114 soorten gevonden.

In de strook met lagere begroeiing vonden we twee aandachtsoorten:  Goudhaver op één plek in een groep van ca.10 exemplaren en Kamgras dat veel meer verspreid over het gebied groeide. Twee andere leuke soorten die we vonden waren Zeegroene zegge en Liggende klaver.

Zoals je op de foto kunt zien konden sommigen er geen genoeg van krijgen.

Aanmelden bij Richard Janzen: rwjanzen@hotmail.nl,

Datum & tijd
za 12 juni 2021 van 9:30 tot 12:00
Vertrekplaats

Verzamelen: Hoek Reactorweg met Thoriumweg