Plantenwerkgroep: Inventarisatie Vechtoeverpark

Opgeven voor zaterdag 14 mei bij Richard Janzen rwjanzen@hotmail.nl.

Tegenover de Stadstuin Zuilen aan de Daalseweg 150 ligt een groot veld aan de oever van de Vecht. Dit is een deel van het Vechtoeverpark. De gemeente Utrecht beheert dit veld al jaren als hooiland.

Sinds 2020 beheert de gemeente Utrecht  hooilandje Vechtoeverpark volgens het keurmerk van kleurkeur. Op het kaartje zijn drie gebieden aangegeven.

 Gebied 1 is het hooiland. Aan de noordkant is een vochtig gebied waar de Echte koekoeksbloem voorkomt. 

Gebied 2 is een plas met een geleidelijk oplopende oever. Heel anders dan de hooilandje. Dit gebied kunnen we gebruiken voor het oefenen met het schatten van de Tansley-score.

Gebied 3 is de oever van de Vecht. De bosschages nemen we niet mee met de inventarisatie. 

De inventarisatie in 2020 was de nulmeting. Toen hebben we geen onderscheid gemaakt tussen de drie gebieden. 

Datum & tijd
za 14 mei 2022 van 9:30 tot 13:00
Vertrekplaats

Vechtoeverpark, Daalseweg 150 Utrecht