Heemtuin Wijk bij Duurstede

15 mei 2021 Excursie naar de Heemtuin van de Vereniging Natuur & Milieu, IVN-afdeling Wijk bij Duurstede

Op zaterdag 15 mei 2021 is er van 10 tot 13 uur een rondleiding door de Heemtuin van de VNMW/IVN. Om 09:50 uur komt buslijn 41 aan op de bushalte Engdijk in Wijk bij Duurstede en daarvandaan is het hooguit 10 minuten lopen over het asfaltpad dat aan de overkant van de weg bij de Gansfortstraat begint (ongeveer richting het zuiden lopen en na de bocht, ongeveer naar het oosten). De coördinator van de werkgroep Heemtuin, Lex Kramer, staat ons op te wachten bij de plattegrond aan het begin van de Heemtuin. Op de foto hieronder helemaal links net buiten de foto.

Opgave voor 11 mei

Opgeven voor activiteit Heemtuin 15 mei 2021

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Het aanleggen van de heemtuin is één van de eerste activiteiten geweest die de Vereniging Natuur en Milieu, IVN-afdeling Wijk bij Duurstede na haar oprichting begin negentiger jaren in gang heeft gezet. Uitgangspunt daarbij was om op kleine schaal de diversiteit aan natuurlijke vegetatietypen in de omgeving weer te geven. De Rijn is met haar wisselende waterstanden en verlegging van stroomgeulen in hoge mate bepalend geweest voor de vorming van de bodem, vegetatie en landschap rondom Wijk. Kenmerkend zijn de zandige ruggen dicht langs de rivier (rivierduinen) en de nattere laaggelegen delen daarachter met een vaak zware kleibodem, afgewisseld met strangen stilstaand water. De afwisseling van hogere en lagere gronden met verschillen in bodemsamenstelling en vochtgehalte, de talrijke overgangen van land naar al dan niet stromend water en de verschillen in microklimaat zorgen voor een grote verscheidenheid aan leefomstandigheden voor plant en dier. Het is deze verscheidenheid die zorgt voor de zeer soortenrijke “stroomdalflora”; die staat model voor de heemtuin. Nu, 30 jaar later zijn de 14 gebiedjes die we onderscheiden te voedselrijk geworden en op elkaar gaan lijken. De werkgroep Heemtuin (6 vrijwilligers) is nu een paar jaar bezig om samen met de gemeente de heemtuin te revitaliseren. Van Kiem en Groen aan de buurt zijn al diverse subsidies succesvol aangevraagd. Tijdens de rondleiding zullen we steeds stilstaan bij: wat willen we de inwoners van onze gemeente laten zien met het gebiedje waar we voor staan, hoe is de staat van het gebiedje, moet er nog het een en ander gebeuren (revitalisering of structureel beheer), of is er juist het een en ander gebeurd. Na de rondleiding is er nog de gelegenheid om zelf wat rond te lopen.

Op de website https://www.ivn.nl/afdeling/wijk-bij-duurstede-vnmw/werkgroep-heemtuin

staat uitvoerig ieder gebiedje beschreven (Stinzenhoek vooral van de foto’s bekijken, want de bolletjes zijn uitgebloeid in mei), lees je het logboek (ook van jaren terug) en is een samenvatting geplaatst van het boek van Dr. G. Londo dat gebruikt is door de werkers van het eerste uur, die dit moois voor de gemeente Wijk bij Duurstede gecreëerd hebben.

Datum & tijd
za 15 mei 2021 van 10:00 tot 13:00
Vertrekplaats

De Heemtuin ligt westelijk van het kasteelpark aan de Hoge Hoffweg.